Persondata

Persondatapolitik for Kontakt

Edvard Thomsens vej 39

2300 København

Tlf.: +45 4717 1717

CVR: 35775986

Mail: support@kontakt.dk.

Betaling
Ved betaling via Dankort og Visa, Eurocard, Mastercard trækker Kontakt.dk

Betaling sker via Dansk Internet Betalingssystem. Varer, der bestilles til levering i lande uden for EU, fratrækkes den danske moms. Der tages ikke kortgebyr ved betaling med danske kreditkort.

Fortrydelsesret

Retur- og fortrydelsesret 

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af annoncer

Priser og ordrebekræftelse 

Alle priser på køb af annoncer er angivet i danske kroner og eksklusiv 25% moms. Alle angivne priser på annoncering er eksklusiv et administrationsgebyr på 8,9%, som ved faktureringen tillægges de angivne priser.

Når Kunden har købt annoncer, sender Kontakt.dk efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Kontakt.dk morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Kontakt.dk opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Altinget vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.  

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Kontakt.dk desuden berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Kontakt.dk er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Hæver Kontakt.dk en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Kontakt.dk ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 

For Kontakt.dk er det af allerstørste betydning at beskytte vores brugeres persondata.

Håndtering af persondata er ikke et nyt emne for hverken kunder, brugere eller Kontakt. Men med indførelsen af GDPR er der et øget fokus og nye krav til, hvordan virksomheder behandler persondata. Hos Kontakt bestræber vi os altid på at overholde disse regler og gøre det så nemt som muligt for vores kunder at følge persondatalovgivningen.

Ifølge GDPR er Kontakt den dataansvarlige, da vi bestemmer formålet med behandlingen af de persondata, vi modtager om vores kunders brugere. Som dataansvarlig er Kontakt forpligtet til at have en direkte dialog om brugernes persondata og ikke kun gennem vores kunder.

Kontakt overholder persondatalovgivningen over for vores brugere ved at give information og løfter i vores brugerbetingelser. I disse betingelser kan brugerne finde information om deres rettigheder samt kontaktoplysninger, hvis de har yderligere spørgsmål.

Brugere har til enhver tid mulighed for at slette deres egen konto, hvis de ikke ønsker at have adgang til tjenesten længere.

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Kontakt indsamler og behandler oplysninger om dig. 1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os, eller som vi indsamler via Kontakts hjemmeside og tjenester (“Hjemmesiden”). 1.3 Kontakt er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, og til hvilke formål?

Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, såsom browser-type, søgetermer, IP-adresse og information om din enhed.

Formålet er at forbedre brugeroplevelsen, optimere Hjemmesidens funktioner og udføre målrettet markedsføring. Dette er nødvendigt for at imødekomme vores interesser i at forbedre Hjemmesiden og vise relevante tilbud, der matcher dine interesser.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s Persondataforordning, artikel 6, stk. 1, litra f;

Når du foretager køb eller kommunikerer med os via Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du giver os, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og købshistorik.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dit navn og din e-mail til nogen.

Vi kan overlade oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data i henhold til vores instruktioner. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål end at opfylde vores aftale, og de er forpligtet til fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere.

Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Kontakt det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Formålet er at optimere din brugeroplevelse, udføre målrettet markedsføring og overholde gældende lovgivning, herunder bogføringskrav. Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s Persondataforordning, artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Modtagere af personoplysninger

Dataansvarlige og databehandlere En dataansvarlig har ansvaret for behandling af personoplysninger, mens en databehandler udfører behandlingen på vegne af den dataansvarlige

Videregivelse og overladelse af personoplysninger Vi videregiver ikke oplysninger om dit navn og din e-mail til nogen.

Vi kan overlade oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data i henhold til vores instruktioner. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål end at opfylde vores aftale, og de er forpligtet til fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere.

Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Kontakt.dk det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine rettigheder

For at give åbenhed om behandlingen af dine oplysninger vil vi informere dig om dine rettigheder.

Retten til indsigt

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorierne af personoplysninger og modtagere af oplysninger samt oprindelsen af oplysningerne. Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Send en skriftlig anmodning til os, hvis du ønsker en kopi. Vi kan bede dig om at bekræfte din identitet.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Hvis du opdager fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, bedes du kontakte os skriftligt, så vi kan rette oplysningerne. Oplysninger, som du har angivet ved tilmelding på Hjemmesiden, kan du selv rette via din brugerprofil.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har andet retsgrundlag for behandlingen. Vi er dog ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger, hvis en fortsat behandling er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder tilmelding til vores nyhedsmail. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på support@kontakt.dk.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1 slettes senest, når du ikke længere får konceptet tilbudt eller har et gyldigt abonnement. 5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført via Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet, når du ikke længere får konceptet tilbudt eller har et gyldigt abonnement, dog af regnskabsmæssige hensyn er Kontakt.dk forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Oplysningerne er ikke tilgængelige hverken for dig eller andre brugere. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

7.1 Kontakt.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet kontakte os:

Kontakt.dk Edvard Thomsens vej 39, 2300 København S

Tlf. nr.: 4717 1717

E-mail: support@kontakt.dk